กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไล่หวดสหกรณ์ทุจริต 52 แห่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไล่หวดสหกรณ์ทุจริต 52 แห่ง วงเงิน 555 ล้านบาท ลั่น เอาผิดผู้บริหารดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ขีดเส้นตายปลายปีนี้  วางกรอบธุรกรรมเข้มงวดสหกรณ์ออมทรัพย์ นายพิเชษฐ์ วิระยะพาหะ รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารกรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ไปยังสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ว่าทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาสหกรณ์ เป็นโจทย์จาก รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบไว้ 4 เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ให้เข้มแข็งใน 8,000 แห่ง  พร้อมให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพ ทางการเกษตร ไป เชื่อมต่อทำเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์  “นโยบายแปลงใหญ่ ตั้งเป้าไว้ 3 พันแปลง ให้ระบบสหกรณ์ไปรองรับ 360 สหกรณ์ เข้าไปวางแผน กับเกษตรกร ในเรื่องการผลิต การใช้เครื่องมือเครื่องจักรกล  การตลาดมาดูดซับสินค้า  223 แปลงใหญ่ ให้ผลิตสินค้าเกษตรเกิดความสมบูรณ์แบบครบวงจร  โดยวันนี้ผู้จัดการแปลงใหญ่ยังเป็นข้าราชการ หากเอาสหกรณ์ไปรองรับ ทำให้เชื่อมกับเกษตรกรได้ดีมากขึ้น ซึ่งยังมีการสนับสนุนสหกรณ์  ไปรองรับ รวบรวมผลผลิตเกษตรกร 3พืช ขับเคลื่อนตั้งธนาคารสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนเกษตรกร ตั้งธนาคารข้าว  31 แห่ง จัดตั้งใหม่ปีนี้ 37 แห่งอยู่ในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว ตั้งธนาคารโคนม ทดแทน มาเลี้ยงวัว ให้กับเกษตรกร จนกว่าผสมพันธุ์รีดนมได้ คืนให้เกษตรกร จะช่วยลดต้นทุนเกษตรกรได้มาก”นายพิเชษฐ์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews