ส.อ.ท.คาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปีนี้โตร้อยละ 6-7

ส.อ.ท.เผยเฟอร์นิเจอร์ไทยเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านโตร้อยละ 15 ส่วนภาพรวมส่งออกปีนี้คาดโตร้อยละ 6-7

นายไชยยงค์ พงศ์สุทธิมนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงภาพรวมการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยปีนี้ ว่า จะขยายตัวร้อยละ 6-7 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปีที่ผ่านมาที่มียอดส่งออก 1,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐ ญี่ปุ่น และยุโรป มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90 ของการส่งออกในภาพรวม ตลาดใหม่ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีสัดส่วนตลาดคิดเป็นร้อยละ 10 ของการส่งออกในภาพรวมที่ขณะนี้เศรษฐกิจเติบโตจึงมีความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ไปตกแต่งที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าปีนี้ตลาด CLMV จะเติบโตร้อยละ 15

สำหรับคู่แข่งของไทย ได้แก่ มาเลเซีย จีน และเวียดนาม เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีวัตถุดิบทำเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงกับไทย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยภาพรวมยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะทำการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้

ส่วนการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเริ่มเดือนเมษายนนี้นั้น ส่งผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากค่าแรงคิดร้อยละ 10 ของต้นทุนการผลิต ส่วนการที่เงินบาทแข็งค่านั้น ผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากมีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเอาไว้แล้ว ผลจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงวัตถุดิบในการผลิต ส่งผลให้ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยจำเป็นต้องปรับเพิ่มราคาสินค้า โดยในส่วนลูกค้าประจำจะมีการเจรจาขอปรับราคาเป็นรายปี ส่วนลูกค้าทั่วไปจะมีการเจรจาปรับราคาเป็นรายไตรมาส

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ แนะนำให้ผู้ประกอบการปรับตัวจากการที่เป็นผู้ผลิตลักษณะรับจ้างผลิตไปสู่การสร้างแบรนด์ของตัวเอง หรือปรับไปผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผ่านการดีไซน์และใส่นวัตกรรมเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ ๆ

นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างรายได้เข้าประเทศด้วยมูลค่าส่งออกประมาณ 37,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.14 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มประเทศ CLMV จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ จึงคาดว่าปีนี้มูลค่าส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะมีการจัดงาน Thailand International Furniture Expo 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี.-สำนักข่าวไทย