ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

สำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลกในปี 2560 ผลปรากฏว่า ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ด้วยคะแนน 1.9 ขณะที่ดัชนีความทุกข์ยากคาดการณ์ในปี 2561 อยู่ที่ 2.5 คะแนน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า อัตราการว่างงานเดือนมกราคม 2561 ของไทย มีผู้ว่างงาน 4.75 แสนคน หรือคิดเป็น 1.3% เพิ่มขึ้น 1.11 แสนคนจากเดือนธันวาคม 2560 ที่มีผู้ว่างงาน 3.64 แสนคน

ส่วนอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 0.68% ขณะที่เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ประมาณ 0.78% ตามราคาสินค้าบางประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้น รองลงมาคือ สิงคโปร์ ที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากไทย ที่ 2.8 คะแนน ส่วนดัชนีคาดการณ์ปี 2561 อยู่ที่ 3.2 คะแนน ญีปุ่นมีดัชนีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ที่ระดับ 3.3 คะแนน และดัชนีคาดการณ์ปี 2561 อยู่ที่ 3.6 ซึ่งเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์ที่มีดัชนีความทุกข์ยากดีขึ้นเป็นอันดับ 3 จากอันดับ 4 ในปี 2017 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ปี 2561 ของไต้หวันมีอันดับดีขึ้นจากอันดับ 6 เป็นอันดับ 5 ที่คะแนน 4.9 เช่นเดียวกับอิสราเอลก็มีอันดับดีขึ้น แต่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีระดับความทุกข์ยากเพิ่มขึ้นถึง 6.3 คะแนนในปีนี้ จาก 5.5 คะแนน ในปี 2560 โดยคาดว่าปีนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้น 2.3% จาก 1.6% ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่า เม็กซิโกมีความก้าวหน้ามากที่สุด สามารถจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อสูงถึง 6% ในปีก่อน ลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในปีนี้ จนถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นถึง 16 อันดับ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ประมาณ 3.4% แต่ยังไม่รวมถึงตัวเลขแรงงานนอกระบบกว่า 60%. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook